Decizia C.A. al USLR cu privire la condițiile de păstrare a calității de membru al organizației

Potrivit deciziei C. A. din 11 ianuarie 2021, scutirea de plata cotizației de adeziune și de membru, are loc doar în următoarele cazuri, prevăzute de Statutul organizației, și anume:  „5.7. Deținătorii titlului de Membru de Onoare al USLR, al celui de Președinte de Onoare, Președinte-fondator de Onoare, Vicepreședinte de Onoare, Vicepreședinte-fondator de Onoare, precum și Președinte-fondator și Vicepreședinții-fondatori beneficiază de scutirea de la plata cotizației de adeziune și a cotizației de membru.” Orice decizie adoptată de C.A., de scutire a membrilor care nu întrunesc condițiile specificate în Statut, este considerată drept una nejustificată și nevalabilă.  Amintim în acest context, condiția păstrării calității de membru al USLR:  „5.3. Fiecare membru al Asociaţiei achită la aderare, cotizația unică de 100 de lei, fără facilități, precum și trimestrial, cotizaţia de membru, în mărime de 190 de lei, iar pentru pensionari, elevi și studenți – cotizația trimestrială este de 50%, aceasta fiind prin urmare, de 95 de lei. Cuantumul cotizaţiei de membru poate fi modificat prin decizia Consiliului de Administrație. 5.4. Pentru asigurarea unei stabilități financiare a activității Asociației, inclusiv prin stimularea depunerii la timp, a cotizațiilor, membrul Asociației este obligat să achite cotizația de adeziune în termen de o lună de la adoptarea deciziei Consiliului de Administrație, prin care i-a fost aprobat dosarul de aspirant. După achitarea cotizației de adeziune, devine posibilă legitimarea noului membru. În cazul în care membrul Asociației nu achită cotizația trimestrială timp de două trimestre consecutiv, acesta își pierde calitatea de membru al USLR. Înainte cu două săptămâni până la expirarea unui semestru, membrului restanțier i se trimite o notificare de avertizare pentru a lichida restanța. 5.5. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii: – dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei, să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective; – membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, ale Consiliului de Administrație, ale Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp. 5.6. Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rândul membrilor Asociaţiei, de Consiliul de Administrație, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Adunării Generale.” Semnează Conducerea Consiliului de Administrație al USLR

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top